Scent Stories 男士香水的包装设计┊香水包装设计欣赏┊化妆品包装设计欣赏┊国内外优秀化妆品包装设计网
国内外优秀化妆品包装设计网 >> 香水包装设计欣赏 >> Scent Stories 男士香水的包装设计

Scent Stories 男士香水的包装设计

Scent Stories 男士香水的包装设计,它独特的引用了文学作品的概念,并把它运用在了香水瓶上,每一款香水瓶上都印有一段代表性的文字和象征性的头像,非常之酷。

Scent Stories 男士香水的包装设计

Scent Stories 男士香水的包装设计

Scent Stories 男士香水的包装设计

Scent Stories 男士香水的包装设计

Scent Stories 男士香水的包装设计

Scent Stories 男士香水的包装设计

12